Onze missie en waarden

Omdat er fundamentele principes zijn waar niet aan gesleuteld mag worden — een eerlijke prijs voor de Boeren is er zo één van — omdat Boeren & Buren sinds 2015 in België een concreet antwoord biedt op de uitdaging van de korte keten kan je in ons Handvest voor de Korte Keten onze basisideeën en principes terugvinden:

De zes grote principes van Boeren & Buren

  1.  De Boeren bepalen zelf hun eigen prijs.
  2.  Transparantie biedt de garantie tot kwaliteitsvolle producten
  3.  De logistiek moet herdacht worden om afstand en duurzaamheid te doen rijmen
  4.  Er moet een eerlijke verdeling van de toegevoegde waarde zijn tussen de verschillende actoren
  5.  Goed eten, dat kan je leren!
  6.  De transitie naar een duurzame landbouw zetten we samen in 
   
 
 Lees ons Handvest